اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۱۳۸۶ ۰۲۱
۳۳۹۶۳۹۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۹۱۳۳۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۴۷۷۷۲۱۲ ۰۰۹۸
مشاوره فروش ۹۱۲۷۳۳۵۳۱۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - پاساژ 777 - طبقه دوم - پلاک 18

اطلس فولاد 02133991386

تلفن

  • ۳۳۹۹۱۳۸۶ ۰۲۱
  • ۳۳۹۶۳۹۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۹۱۳۳۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۴۷۷۷۲۱۲ ۰۰۹۸
  • مشاوره فروش ۹۱۲۷۳۳۵۳۱۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - پاساژ 777 - طبقه دوم - پلاک 18

خروجی اخبار


لینک های مرتبط